Đội trưởng mang quân hàm đại úy nhưng cấp dưới có mấy trung tá

Sáng 14.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre)- Ảnh QH

Nên giữ hàm cấp đại tá đối với giám đốc Công an tỉnh

Cho ý kiến vào dự án luật, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng, đối với cấp hàm trong lực lượng công an nhân dân, ông tán thành với cấp hàm, quy định khoảng giãn về độ tuổi và điểm chốt tuổi phong hàm cấp tướng.

Tuy nhiên, đại biểu Nhưỡng đề nghị cân nhắc gắn cấp hàm với chức vụ để hạn chế và có thể bãi bỏ phong quân hàm không gắn liền với chức vụ, dẫn tới việc “đến hẹn lại lên”.

“Thông thường cấp hàm gắn với vấn đề tiền lương nhưng dần dần, tôi đề nghị tiền lương phải đi với tiền lương, còn cấp hàm gắn với chỉ huy. Tôi đã chứng kiến ở Hà Nội, đội trưởng mang quân hàm đại úy nhưng cấp dưới có mấy trung tá, thiếu tá nên anh em rất tâm tư”, đại biểu Nhưỡng nêu.

Đồng thời, đại biểu Nhưỡng đề nghị, cần quy định rõ Chủ tịch Nước giáng, tước quân hàm cấp tướng để phù hợp với khoản 1 điều 28 dự thảo Luật quy định Thủ tướng Chính phủ là người trình Chủ tịch Nước để thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng.

Đối với việc phong quân hàm cấp tướng, đại biểu Nhưỡng cho rằng, phải đảm bảo tuân thủ các thông báo của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần quy định rõ có vị trí cho trần quân hàm cấp tướng, cụ thể đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng để hạn chế phong cấp không theo quy chuẩn.

Đồng thời, quy định rõ tổng số quân hàm cấp tướng để tránh tình trạng dư luận nêu sau khi phong cán bộ lên hàm tướng rồi điều đi chỗ khác và trống chỗ đó nên lại “điền vào chỗ trống”, do đó, dần dần các đại tá được lên thiếu tướng một cách nghiễm nhiên.

Còn đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, ban soạn thảo cân nhắc nên giữ hàm cấp đại tá đối với giám đốc Công an tỉnh với lý do để tương xứng với chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Tương ứng như vậy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chỉ là thiếu tướng, cấp phó của 2 đơn vị này chỉ ở hàm đại tá để tương thích với giám đốc Công an các tỉnh, thành khác.

Đại biểu Hòa đề xuất, với các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương có cấp hàm thiếu tướng hay trung tướng nên quy định thẳng vào Luật chứ không nên ghi như dự thảo do cấp có thẩm quyền quyết định.

Bên cạnh đó, đại biểu Hòa cũng đề nghị nên quy định trần, hàm với các chức vụ như thứ trưởng Bộ Công an cấp hàm thấp nhất là trung tướng, giám đốc Công an tỉnh là đại tá. Nếu người được bổ nhiệm vào chức vụ này có cấp, hàm thấp hơn thì được thăng hàm trước niên hạn để tương xứng với chức vụ đang giữ. Như vậy sẽ khắc phục được trường hợp cấp trên thấp hơn cấp hàm với cấp dưới.

Nên giao thẩm quyền bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đặc biệt cho Bộ trưởng Công an

Góp ý về quy định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, theo dự thảo Luật: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Cục trưởng Cục Đặc biệt, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng: Quy định của Hiến pháp và Luật tổ Chính phủ, Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức vụ Thứ trưởng và tương đương. Luật CAND hiện hành quy định, Thủ tướng bổ nhiệm các chức vụ thứ trưởng, tổng cục trưởng, tư lệnh, chính ủy Bộ Tư lệnh, bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm những chức vụ còn lại.

“Nay tổ chức bộ máy mới, Bộ Công an sắp xếp tinh gọn không còn cấp Tổng cục và Bộ Tư lệnh và chế độ Chính ủy. Mặt khác, theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư quản lý cấp thứ trưởng. Như vậy, Bộ Công an chỉ còn lại chức vụ thứ trưởng thuộc diện quản lý của Ban Bí thư.

Do đó, dự thảo Luật nên quy định theo hướng Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng Bộ Công an và nâng lương cho cấp bậc đại tướng, thượng tướng, còn thẩm quyền bổ nhiệm Cục trưởng Cục đặc biệt nên giao cho Bộ trưởng Bộ Công an, như thế sẽ phù hợp với quy định phân cấp quản lý cán bộ và Luật tổ chức Chính phủ”, đại biểu Tám nói.

Loading...

Tin Mới Nhất
Loading...